Forretningsprocesser

Forretningsprocesser

KOMMITMENT International tilbyder at hjælpe din virksomhed med udvikling og vækst i forretningen gennem fokuserede indsatser indenfor strategi, implementering, kultur, kommunikation og samarbejde. Vi sørger for effektiv facilitering af jeres forretningsprocesser og kan blandt andet hjælpe med:

STRATEGIFORLØB
Står jeres virksomhed overfor at skulle ændre, udvide eller helt skifte jeres strategi, kan KOMMITMENT International fungere som en effektiv facilitator og sparringspartner gennem hele processen. Vi hjælper jer til at sætte kursen, holde retningen og nå målet.

Som facilitator for processen fungerer vi ligeledes som mødeleder og koordinator af processen, og sikrer en effektiv og udbytterig proces fra idé til fuld implementering af strategien og de nye mål. Vi hjælper jer blandt andet til at:

 • Skabe struktur og retning i strategi og proces
 • Skabe fælles verdensbillede i ledergruppen
 • Skabe commitment i hele organisationen omkring de nye strategiske mål og indsatser

IMPLEMENTERING AF FORANDRINGER
Enhver forandring i en virksomhed kræver en fokuseret indsats for at sikre, at forandringerne bliver fuldt implementeret i virksomheden. KOMMITMENT International kan hjælpe jer med at gennemføre en effektiv og varig implementering og skabe ejerskab for forandringerne blandt både ledelse og medarbejdere. Eksempler på forandringer, som skal implementeres i en virksomhed kan være:

 • Nye strategiske målsætninger
 • Ny organisation og kultur
 • Nye medarbejdere
 • Ny teknologi
 • Nye arbejdsrutiner
 • Nyt forretningskoncept
 • Nye salgsmetoder

KULTURPROCESSER
Kultur er alle steder – ikke mindst på arbejdspladsen. Der kan være store forretningsmæssige fordele i at arbejde bevidst med kulturen i en virksomhed. Kulturen er med til at tegne virksomheden både internt og eksternt og har stor betydning for virksomhedens performance og udvikling. Hos KOMMITMENT International kan vi blandt andet hjælpe jer med:

 • Udvikling af organisationskulturen
 • Udvikling af ”globalt mindset” i virksomheden
 • At skabe konstruktivt samarbejde på tværs af kulturer

KOMMITMENT International har desuden et samarbejde med regionernes Newcomer Service, der hjælper virksomheder som blandt andre Lego, Vestas og Siemens i forbindelse med onboarding af udenlandsk arbejdskraft. Vi tilbyder workshops og sparring til både virksomhederne, expats og deres medrejsende ægtefæller.

KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE
Kommunikation og samarbejde er altafgørende for både ledere, medarbejdere og virksomhedskulturen. KOMMITMENT International hjælper jer med at styrke kommunikationen og samarbejdet, og tilbyder blandt andet processer omkring:

 • Relationsbaseret salg og kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejde på tværs af f.eks. brancher, afdelinger og kulturer 
 • Teambuilding og teamudvikling
 
 
 
 
 
Kommitment International | CVR: 29786038 | Svanesmindevej 1, 8420 Knebel - Denmark | Tlf.: + 45 21 91 51 46