Udtalelser om Kulturoceanet

Grenaa Havn A/S, 2016: Kirsten Hvid Schmidt, økonomidirektør

“I efteråret 2015 tog vi en dag ud af kalenderen og inviterede direktør Lone Aagaard til at give en utraditionel inspirations- og arbejdsdag for teamet på havnen. KULTUROCEANET© var et effektivt dialogværktøj for os og var med til at skabe en god debat om nogle udfordrende emner og tabuer. Med Lone som dirigent fik vi italesat ting, som på den måde blev mere synlige for den enkelte. Vi kan bruge dialogværktøjet fremadrettet til at initiere konkrete tiltag for at øge den indbyrdes forståelse og styrke vores værdisæt."
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helle Gitz-Johansen, Group Environment Manager, Grundfos

“I engaged Lone to help me and my team in finding the strategic direction and value in a period of turbulence within our business area. We spend a day with Lone and her tool "Kulturoceanet". It was a fantastic day that brougth energy and motivation back into the team and gave us valueable input, insight and acceptance about our assets, competences and differences. Both I, and all of my employees, were very satisfied. Lone offers high quality services and is a person very competent and able to create an environment of trust, enthusiasm and integrity. I will not hesitate to engage Lone again to help me in a similar situation.” September 21, 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birthe Tofting, Director of Intanational Sales. VOLA

“Lone besidder en guldgrube af erfaring og viden inden for strategi, ledelse, kommunikations- og organisationsteori,. Hun har en fantastisk evne til at bringe de store tanker ned på jorden og gøre det nærværende for dem, hun arbejder med, så de bliver omsat til handling.

Hos VOLA har vi arbejdet med KULTUROCEANET®, som vi varmt kan anbefale."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eik Banki, Former CEO Marner Jacobsen

"Kommitment was engaged by the Eik Banki Group during 2009 and 2010, to help develop and implement a new Group Strategy. The task involved people from two different countries, as well as from different units in each country.

Lone is also the inventor of the game: “The Ocean of Culture”, which for us worked as a great catalyst, where people could identify and deal with the treasures, the myths, the taboos, the skeletons etc. of our company culture, and thereby get insight into and develop our company culture, to create a solid foundation under the new strategy."

_________________________________________________________________
 

Helle Hollmann, der er virksomhedskonsulent hos Aarhus Tech

"Det gik fantastisk. Efter kort tid var alle involveret i processen. Man kan simpelthen ikke lade være med at leve sig ind i det, fordi arbejdet med Kulturoceanet er så involverende. Alle skal deltage, og alle skal høres, så du kan ikke undgå at være med”

_________________________________________________________________

Michael T. Madsen - HR-direktør VestjyskBANK

”Jeg har oplevet KULTUROCEANET® som et meget anvendeligt værktøj, der giver gruppens deltagere mulighed for en åben, ærlig og ligeværdig dialog om vores virksomheds kultur. I arbejdet med KULTUROCEANET® fik vi sat ord og konkret handling på ting der hæmmer og fremmer vor forretningsstrategi. Jeg oplever at Lone Aagaard's arbejde er karakteriseret ved en stærk interesse, intensitet, vedholdenhed samt en god situationsfornemmelse for opgaven og den gruppe hun arbejder med.”

 


"KULTUROCEANET® er ikke mindre end genialt... Et gennembrud på det kulturstrategiske område. 

Tabuer, myter og
skeletter i skabene
har vi alle sammen –
både individer og organisationer."

Anni Simonsen - Konsulent og leder af Trivselsgruppens Uddannelser
 
 
 
”Det gik fantastisk. Efter kort tid var alle involveret i processen. Man kan simpelthen ikke lade være med at leve sig ind i det, fordi arbejdet med Kulturoceanet er så involverende. Alle skal deltage, og alle skal høres, så du kan ikke undgå at være med”
 
fortæller Helle Hollmann, der er virksomhedskonsulent hos Aarhus Tech.
 
 
Kommitment International | CVR: 29786038 | Svanesmindevej 1, 8420 Knebel - Denmark | Tlf.: + 45 21 91 51 46